asd
24 C
Lubartów
czwartek, 18 lipca, 2024

Walne Zebranie Zarządu MKS Lewart AGSLubartów.

Do członków Miejskiego Klubu Sportowego Lewart AGS
Na podstawie Art.28 Statutu Klubu, MKS Lewart AGS zaprasza członków na Walny Zjazd, który odbędzie się 26 stycznia 2016 r., o godz. 18.00 w siedzibie firmy Luvi, przy ul. Przemysłowa 24.
Program Walnego Zjazdu:
1.Zagajenie.
2.Wybory Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zjazdu.
3.Przyjęcie regulaminu Walnego Zjazdu.
4.Wybory Komisji Skrutacyjnej Walnego Zjazdu.
5.Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej o uprawomocnieniu się Walnego
Zjazdu MKS Lewart AGS.
6.Sprawozdanie z działalności Zarządu z kadencji 2010-2015 r.
7.Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
9.Wybory prezesa Klubu
10. Wybory Zarządu MKS Lewart AGS.
11. Ukonstytuowanie się nowo-wybranych władz MKS Lewart AGS
12. Wybory Komisji Rewizyjnej.
13. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej MKS Lewart AGS.
14. Sprawy różne
15. Zamknięcie zebrania.
Jerzy Jedut
Prezes MKS „Lewart”AGS

Podobne artykuły

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com