test
18.9 C
Lubartów
niedziela, 14 lipca, 2024

Zapraszamy na turniej do Lublina

REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO AKTYWNY WROTKÓW 9-10.11.2019

 1. Organizator – Centrum Sportowe Aktywny Wrotków

 2. Miejsce turnieju – Hala sportowa przy ul. Diamentowej 2 w Lublinie (Galeria Mega Meble)

 3. Data i godzina turnieju:

  9.11.2019r (sobota) godz. 9.00 10.11.2019r (niedziela) godz. 9.00: * A – do 40 lat (ur. ’79 i młodsi) * D kobiety OPEN

  * B – 41 – 65 lat (ur. ’78 – ’54) * E mężczyźni OPEN

  * C – powyżej 65 lat (ur. ’53 i starsi)

   

  Turniej przeznaczony jest dla osób które ukończyły 16 rok życia (ur. 2003 i starsi). Udział osoby niepełnoletniej za pisemną zgodą opiekuna. Uwaga: turniej dla dzieci i młodzieży zostanie rozegrany w oddzielnym terminie. W kategoriach OPEN organizator MOŻE dopuścić do gry młodszych zawodników pod warunkiem posiadania przez nich licencji PZTS. W kategoriach A, B i C mogą grać wyłącznie amatorzy oraz zawodnicy występujący co najwyżej w IV lidze PZTS (bez podziału na płeć) – w obu przypadkach posiadający dwusezonową przerwę od II ligi i wyższych rozgrywek organizowanych przez PZTS i występów w analogicznych ligach zagranicznych.

   

   

 4. Pula nagród finansowych 6000 zł:

  * A: 1 miejsce – 500 zł, 2 – 300 zł, 3 – 100 zł, 4 – 50 zł,

  * B: 1 miejsce – 500 zł, 2 – 300 zł, 3 – 100 zł, 4 – 50 zł,

  * C: 1 miejsce – 400 zł, 2 – 200 zł, 3 – 100 zł, 4 – 50 zł,

  * D: 1 miejsce – 600 zł, 2 – 400 zł, 3 – 200 zł, 4 – 100 zł, 5-6 – po 50 zł

  * E: 1 miejsce – 1000 zł, 2 – 600 zł, 3 – 300 zł, 4 – 100 zł, 5-6 – po 50 zł

   

 5. Organizator zapewnia:

  – puchary za miejsca 1-4

  – nagrody finansowe dla najlepszych zawodników

  – piłeczki plastikowe *** (Gewo Select Pro 40+)

  – 10 stołów Tibhar Smash 28 SC ITTF

   

 6. System gier: grupowo-rosyjski. Do turnieju głównego awansują co najmniej 2 osoby z każdej z grup rozgrywanych „każdy z każdym”. Kolejność ustalania miejsc w grupie: 1. Liczba wygranych pojedynków, 2. Bilans setów, 3. Liczba wygranych setów, 4. Bezpośredni pojedynek. Zawodnicy, którzy zajmą I miejsca w grupie w kat. A, B i C zostaną rozstawieni w drabince zgodnie z rankingiem indywidualnym LLTSA 2018/2019. Grupy kat. D i E oraz I miejsca w grupach kat. D i E – rozstawienie wg rankingu PZTS z sezonu 2018/2019. Każdy zawodnik rozegra w turnieju min. 3 spotkania.

   

 7. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5.11.2019r. włącznie. Link do formularza zgłoszeniowego <<< http://aktywnywrotkow.pl/zgloszenia >>>. Warto kliknąć „wezmę udział” oraz polubić sam profil „Aktywny Wrotków”– będziecie na bieżąco z informacjami o tym i innych wydarzeniach. Losowanie grup odbędzie się 7.11.2019, tego dnia na adresy mailowe podane w zgłoszeniach zostanie również wysłany mail z grupami, orientacyjną godziną gier oraz garść innych przydatnych informacji. Uczestnik wysyłając zgłoszenie wyraża zgodę na przekazanie jego imienia i nazwiska pozostałym zawodnikom uczestniczącym w turnieju.

   

 8. Warunkiem uczestnictwa jest opłacenie wpisowego do dnia 6.11.2019. Wpisowe 40 zł/os płatne przelewem na konto Aktywny Wrotków w Mbanku: 33 1140 2004 0000 3902 7781 7222 (tytułem: imię i nazwisko uczestnika i kategoria).

   

 9. Sprawy różne:

  • Sprawy sporne rozstrzyga organizator w dniu imprezy,

  • Ze względu na spodziewane duże zainteresowanie i wcześniejsze losowanie prosimy aby nie zwlekać do ostatniej chwili z zapisami – zgłoszenie po ww terminie/w dniu turnieju to brak gwarancji gry oraz brak rozstawienia w grupie. Wpisowe dla osób zgłoszonych po 5.11.2019 to 50 zł. Zamknięcie listy g. 9.00.

  • Prosimy o punktualność, zależy nam aby mecze finałowe odbyły się tego samego dnia co sam turniej ☺.

  • Niesportowe zachowanie (bójka, zamiar uderzenia, uderzenie, niekulturalne wyzwiska, spożywanie alkoholu lub znajdowanie się pod jego wpływem) będzie skutkować usunięciem zawodnika z turnieju.

  • W przypadku większej niż zakładana liczby zgłoszeń rozgrywki grupowe zostaną skrócone do dwóch wygranych setów

  • Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację powyższego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.

  • Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Aktywny Wrotków Sp. z o.o., ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

  • Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji i promocji Turnieju oraz pozostałej działalności sportowej Organizatora.

  • Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

  • Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres 5 lat.

  • Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, jeżeli są nieprawidłowe;

  • Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

  • Zawodnicy uczestniczący w Turnieju Tenisa Stołowego biorą w nim udział na własny koszt i ryzyko, ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Turnieju, a w przypadku jakiejkolwiek szkody nie będą dochodzić w stosunku do Organizatora żadnych roszczeń z tego tytułu. .

   

  Organizator zastrzega możliwość zmian w regulaminie.

 

 

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Podobne artykuły

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com