Regulamin chatu

Regulamin korzystania z forum dyskusyjnego i serwisu lubartowskitenis.pl

 1. Właścicielem i Administratorem Serwisu / Forum jest osoba prywatna, związana z Klubem (zwana dalej Administratorem).
 2. Informacje, wyjaśnienia oraz wszelkie reklamacje należy kierować pod adres mailowy lewart.ts@gmail.com (prywatny adres mailowy).
 3. Osoba korzystająca z Serwisu (zwana dalej Użytkownikiem) akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie przez Administratora jej danych osobowych podanych w trakcie korzystania z Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., nr 101, poz. 926 z.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., nr 144, poz. 1204). Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora w celach marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Jednocześnie użytkownik ma prawo do korekty swoich danych osobowych oraz żądania ich usunięcia.
 5. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących się w Serwisie oraz swobodnego przedstawiania opinii oraz innych wypowiedzi na Forum.
 6. Zabronione jest umieszczanie wypowiedzi i komentarzy, które naruszają przepisy obowiązującego prawa, są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, są wulgarne lub obraźliwe, naruszają prawa osób trzecich, propagują nienawiść rasową lub religijną, przemoc lub są w inny sposób uznane za społecznie naganne.
 7. Zabrania się umieszczania w wypowiedziach i komentarzach reklam bez zgody Administratora.
 8. Administrator ma prawo do usunięcia wypowiedzi, które są niezgodne z Regulaminem lub uznane za Administratora za zbędne lub uciążliwe dla Serwisu oraz niezwiązane z tematyką poruszaną w obrębie Serwisu.
 9. Umieszczanie komentarzy nie wymaga podania żadnych danych osobowych za wyjątkiem podania nazwy użytkownika wyświetlanej przy komentarzu.
 10. Administrator ma prawo do zarządzania komentarzami w sposób dowolny, a w szczególności do zaprzestania ich wyświetlania, trwałego usunięcia lub dokonania korekty (w sposób nie zmieniający sensu wypowiedzi) zgodnie z własnym uznaniem.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści, materiały i informacje zamieszczane przez niego w obrębie Serwisu, a w szczególności za treści i materiały naruszające przepisy obowiązującego prawa oraz prawa osób trzecich.
 12. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialni za treści zamieszczane przez Użytkowników.
 13. Administrator ma prawo ograniczenia dostępu do części treści zamieszczonych w Serwisie (w szczególności do forum dyskusyjnego zwanego dalej Forum).
 14. Użytkownik ma prawo bezpłatnie korzystać z ogólnodostępnych treści i wpisów zamieszczonych na Forum.
 15. Umieszczanie własnych treści i wypowiedzi na Forum wymaga utworzenia unikalnego profilu Użytkownika zwanego dalej Profilem.
 16. Utworzenie Profilu oraz podanie w nim wszelkich danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 17. Utworzenie Profilu wymaga akceptacji Regulaminu oraz podania własnych, unikalnych danych: Nazwy Użytkownika oraz Hasła.
 18. Wymagane dane podane przez Użytkownika w Profilu wykorzystywane są w celu autoryzacji dostępu do części treści, które nie są dostępne dla Użytkowników nie zarejestrowanych.
 19. Hasła przechowywane w Serwisie są szyfrowane.
 20. Serwis zapisuje na komputerze Użytkownika pliki cookies czyli małe pliki tekstowe, w których przechowywane są dane niezbędne do poprawnego działania Serwisu oraz w celach statystycznych, demograficznych i marketingowych.
 21. Informacje dotyczące plików cookies oraz zarządzania nimi znajdują się w pomocy podręcznej przeglądarki.
 22. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawności działania Serwisu oraz Usługi.
 23. Reklamacje Użytkownika dotyczące Usługi należy kierować mailowo pod adres Administratora.
 24. Reklamacje dotyczące Usługi będą załatwiane w formie mailowej w najbliższym możliwym terminie, ale nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 25. Dane Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 26. Administrator ma prawo w dowolnym momencie zaprzestać świadczenia Usługi oraz udostępniania treści i materiałów zawartych w Serwisie.
 27. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie bez wcześniejszego informowania Użytkowników.
 28. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.